مرمت بزرگترین نسخه قرآن در مرکز میکروفیلم نور دهلی نو

به گزارش روزنامه "تایمزآف اند یا" یکی از بزرگترین نسخه های قرآن در مرکز میکروفیلم نور مرمت می گردد این نسخه که در مسجد جامع شهر بارودا در ایالت گجرات نگهداری میشود به ابعاد 2 متر طول و یک متر و چهار سانتمیتر عرض می باشد: کتابت این نسخه از قرآن در سال 1205 هجری قمری در شهر بارودا به بدست محمد غوث به پایان رسیده است. مدت کتابت این نسخه 18 سال طول کشیده و وزن آن بیش از دو تن و دارای 1200 برگ در پانزده جلد می باشد. این نسخه دارای ترجمه و تفسیر فارسی است. و تذهیب بسیار زیبای این نسخه به دست کاتب انجام گرفته است. در سال گذشته بعلت بارانهای موسمی، دو جز از این نسخه آسیب دیده و در بازدید رئیس مرکز میکروفیلم نور از این نسخه بعلت آسیب جدی به اکثر صفحات، با تصویب هیات امنای مسجد جامع و دارالعلوم بارودا، دو جز آسیب دیده برای مرمت به دهلی منتقل می گردد همچنین کلیه صفحات باقیمانده این قرآن با بودجه جمهوری اسلامی ایران و مرمت کاران مرکز میکروفیلم نور در محل نگهداری نسخه آفت زدائی و مرمت خواهد شد.
 
 

Phone: 009111-2 3383116 Fax: 009111-23389922
Address:18, Tilak Marg New Delhi 110001 India
Copyright © 2000-2001 Noor Microfilm Center All rights reserved,This Website Designed & Promoted By: