امضاء سند همکاری فرهنگی بین مرکز میکروفیلم نور و اداره ادبیات اردو

   به گزارش روزنامه سیاست چاپ حیدرآباد مورخه 06-08-23 سند همکاری فرهنگی بین مرکز میکروفیلم نور و اداره ادبیات اردو در حیدرآباد به امضاء رسید. در جلسه ای که با حضور جناب آقای روش سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد و جمعی از شخصیت های علمی و فرهنگی در اداره ادبیات اردو تشکیل گردید. سند همکاری در زمینه ترمیم، آفت زدائی و تهیه و چاپ فهرست نسخه های خطّی به امضاء آقای زاهد علی خان ریاست اداره ادبیات اردو و دکتر مهدی خواجه پیری مدیر مرکز میکروفیلم نور رسید. در این سند قرار داد مرکز میکروفیلم نور ترمیم و آفت زدائی 5000 برگ از اسناد و نسخه های آسیب دیده اداره ادبیات اردو را بطور رایگان بعهده گرفته است. همچنین مرکز میکروفیلم کار تهیه فهرست بیش از 2000 نسخه خطّی فارسی و عربی موجود در این اداره را بزودی آغاز خواهد کرد. آموزش افراد مستعد در زمینه های فهرست نگاری و مرمت نسخه های خطّی از دیگر بندهای این قرار داد است.

 

Phone: 009111-2 3383116 Fax: 009111-23389922
Address:18, Tilak Marg New Delhi 110001 India
Copyright © 2000-2001 Noor Microfilm Center All rights reserved,This Website Designed & Promoted By: