فهرست میکروفیلم نسخه های خطّی فارسی و عربی جامعه همدرد – دهلی نو

 

بنابه گزارش مسئول واحد نشر مرکز میکروفیلم نور. کار فهرست نگاری و آماده سازی جلد اوّل نسخه های خطّی کتابخانه سعیدیّه جامعه همدرد به پایان رسید. در این فهرست 769 نسخه و مجموعه خطّی در زمینه های مختلف، تفسیر، فقه حدیث. کلام، علوم طبیعی، علوم ادبی، علوم غریبه و طب معرفی گردیده است. در زمینه کتابهای طبی این مجموعه بابیش از 200 نسخه یکی از غنی ترین طبی هند بشمار می آید.

 
 
Phone: 009111-2 3383116 Fax: 009111-23389922
Address:18, Tilak Marg New Delhi 110001 India
Copyright © 2000-2001 Noor Microfilm Center All rights reserved,This Website Designed & Promoted By: