مرمت بزرگترین نسخه قرآن در مرکز میکروفیلم نور دهلی نو

بخش ترمیم و آفت زدائی

تالار علامه حلی کتابخانه مرکز میکروفیلم نور

Phone: 009111-2 3383116 Fax: 009111-23389922
Address:18, Tilak Marg New Delhi 110001 India
Copyright © 2000-2001 Noor Microfilm Center All rights reserved,This Website Designed & Promoted By: